وبلاگ فناوری اطلاعات یزد نسخه جدید- مقالات خواندنی و جالب ، مجموعه مقالات فارسی و انگلیسی عمومی و تخصصی در حوزه IT و اخبار فن
سه شنبه بیست و هفتم تیر 1385 ساعت 07:07 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به توسط: تی ان تی- یک هکر خوب/۴/ | ( نظرات )

تعاریف و اصطلاحات دولت الكترونیك E _ government : روابط جدید اجتماعی( قسمت اول)

اگر مقاله نگاهی به معنا و مفهوم بنیادی دولت الکترونیک( مجازی) E-Government ؛ عوامل و موانع آن را مطالعه کرده باشید( نه!!! خوب) در مورد دولت مجازی و الکترونیکی که امروزه در محافل مطرح می شود سخن گفتیم ؛ در همان روز یک کاربر خوش پسند ؛ لطف فرمودند یک مقاله مفصل برای وبلاگ ارسال نمودند که دریغ آمد ذکر نکنم شایسته است از این دوست مجازی تشکر کنم.

در این مقاله ابتدا به طور کامل به تعاریف و اصطلاحات دولت الكترونیك E _ government پرداختیم و در ادامه به ساختارها و روابط دولت الكترونیك اشاره ای شده است تا روابط جدید تعریف شده بین دولت الکترونیک و  ارکانهای جامعه الکترونیکی بیشتر آشنایی شویم ؛ مباحث ویژگیهای دولت الكترونیك ؛ مراحل تكامل دولت الكترونیك  را دنبال کردیم و در نهایت به مراحل پیشرفت دولت الكترونیك تا در گفتار اتی در خصوص پیاده سازی دولت الكترونیك به طور مفصل اشاره کنیم

تعاریف و اصطلاحات دولت الكترونیك E _ government : روابط جدید اجتماعی( قسمت اول)

اگر مقاله نگاهی به معنا و مفهوم بنیادی دولت الکترونیک( مجازی) E-Government تعاریف و اصطلاحات دولت الكترونیك E _ government : روابط جدید اجتماعی( قسمت اول)؛ عوامل و موانع آن را مطالعه کرده باشید( نه!!! خوب) در مورد دولت مجازی و الکترونیکی که امروزه در محافل مطرح می شود سخن گفتیم ؛ در همان روز یک کاربر خوش پسند ؛ لطف فرمودند یک مقاله مفصل برای وبلاگ ارسال نمودند که دریغ آمد ذکر نکنم شایسته است از این دوست مجازی تشکر کنم.

تعاریف و اصطلاحات دولت الكترونیك E _ government

تعاریف ذکر شده در مورد دولت الكترونیك E _ government   یک دیدگاه است و می توان و می بایست تعاریف بنیادی دیگر نیز ذکر شود ؛ که معمول ترین و شایع ترین تعریف زیر است

دولت الكترونیك E _ government  

دولت الكترونیك استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت به هنگام و مستقیم به شهروندان در 24 ساعته شبانه روز و هفت روز هفته می باشد.دولت الكترونیك به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصتهای گسترده تر برای مشاركت در فرایندها را ارائه می نماید.

ذینفعstakeholder :

افراد سازمانها و گروههای خاصی هستند كه به نحوی به طرحها و برنامه های دولت علاقه مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و عبارتی در فعالیتهای دولتی ذینفع میباشند. مانند ، كارفرمایانی كه مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق كارگران برای آنها از نظر كاری و حرفه ای دارای اهمیت می باشد.

مشتری customer :

استفاده كننده از سرویسهای دولتی مانند ، بازنشستگانی كه حقوق بازنشستگی دریافت مكی كنند و یا افرادی كه برای معالجه به كلینیكهای دولتی مراجعه می كنند.

شهروندcitizen :

فردی با حقوق و مسئولیتهای تعریف شده  ومعین در جامعه هستند این حقوق شامل حق رای دادن ، حق اظهار نظر آزاد و... می شوند. افرادی كه در انتخابات شركت كرده و رای می دهند و یا اشخاصی كه در یك تجمع سیاسی سخنرانی می كنند مشتریان دولت نمی باشند. بلكه شهروندانی هستند كه در فعالیتهای جامعه شركت می نمایند.

بنگاهbusiness :

شركتهای تجاری و خصوصی بوده كه از یك سو با دولت و سازمانهای دولتی در ارتباط هستند و از سوی دیگر با مصرف كنندگان یا مشتریان ، تمامی شركتها از زمان تاسیس شركت برای ثبت و امور مالی و مالیاتی و رعایت استانداردها و قوانین و... با دولت و ارگانهای اداری در ارتباط می باشند همچنین برخی شركتها به عنوان پیمانكار با دولت در تعامل هستند.مثل شركتهایی كه برخی پرو‍ژه های عمرانی دولت را بر عهده می گیرند.

ساختارها و روابط دولت الكترونیك

در واقع ستونهای اساسی دولت الكترونیك ارتباطی است كه دولت با شهروندان ، بنگاه های اقتصادی ، كاركنان و سایر موسسات دولتی برقرار می سازد و این ارتباطات است كه روح دولت الكترونیك را تشكیل می دهد. در این سعی می كنیم ابعاد مختلف دولت الكترونیك و روابط بین آنها را بشناسیم. دولت الكترونیك برای سرویس دهی به شهروندان واحدهای خصوصی و سازمانهای دولتی دیگر از مجراهای مختلفی استفاده می كند و این خود به روابط مابین دولت و اركان جامعه می انجامد كه تحت عناوین زیر دسته بندی میشوند

روابط جدید تعریف شده بین دولت الکترونیک و ارکانهای جامعه الکترونیکی

دولت به شهروند government to citizen g2c

رابطه دولت با شهروندان كه طی آن دولت سرویسی را به شهروندان ارائه می دهد . در اینجا شهروندان به عنوان عضوی از جامعه كه حق او استفاده از سرویسهای دولت الكترونیك می باشد این خدمات را به صورت رایگان دریافت می كند.

دولت به مشتری government to customer  g2c

رابطه ای كه طی آن دولت سرویس خود را به فردی از افرا جامعه به عنوان یك مشتری ارائه میكند و این خدمات می توانند رایگان نباشند. در واقع در مدل ارتباطی دولت الكترونیك میان customer  و  citizen تفاوت وجود دارد.

دولت به حرفه – بازار government to business g2b

رابطه ای بین دولت و بنگاه های تجاری و خصوصی كه طی آن دولت سرویس را به آن سازمان یا شركت خصوصی ارائه می دهد . به عنوان مثال به مزایده ای كه از طرف دولت در اینترنت به اجرا گذاشته می شود و شركتهای خصوصی از طریق اینترنت در این مزایده شركت می كنند اشاره كرد . خدماتی از قبیل ارائه مجوزو گواهی نامه ها ، انجام خرید و فروش كالا ها ، خدمات و غیره در این بخش انجام می گیرد.

دولت به دولت government to government g2g

رابطه ای بین سازمانهای درون دولت و یا بین دولتهای مختلف كه طی آن هر یك از سازمانها یا دولتها می توانند به ذیگری سرویس دهند و یا روابطی در زمینه های مختلف داشته باشند.اكثر امور اداری دولت به نحوی به هم مربوط هستند بدین معنی كه اطلاعات یك سازمان یا بخش مورد استفاده سازمانی دیگر قرار می گیرد. در نظامهای دولتی سنتی این امر با كاغذ بازیهای وقت گیر همراه است و از دقت و سرعت و اطمینان كافی برخوردار نیست. به همین دلیل نیاز به اتصال سازمانهای مختلف دولتی احساس می شود.

دولت به کارمندgovernment to employee g2e

رابطه بین دولت با كارمندانش می باشد وشامل سرویسهایی است كه از طرف دولت به كارمندان اداری سازمانهای مختلف دولتی در رابطه با كاروشغل آنها ارائه می شود .این سرویسها می توانند شامل امورمالی : حقوق و مالیات و ... مربوط به كارمندان باشد.رسیدگی به نحوه عملكرد كارمندان و ارتباطات داخلی یك سازمان دولتی جهت كاهش كاغذ بازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش كارایی سازمان دولتی نیز می تواند از جمله كاركر های g2e باشد.

ارتباطات جدید بین دولت الکترونیک و جامعه  ؛ با توجه به روابطی كه مطرح شد ارتباطات دیگری در جهت مخالف نیز بین دولت و اركان جامعه وجود دارد كه می توان به یكی از آنها نیز اشاره كرد:

شهروند به دولت citizen to government c2g

عبارت است از ارتباطی میان دولت و مردم كه طی آن شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می دهند به عنوان مثال در یك رای گیری الكترونیكی فرمها و آرایی كه شهروندان به دولت ارائه می دهند یك ارتباط c2g  را به وجود می آورد.

ویژگیهای دولت الكترونیك

هدف دولت الكترونیك ارائه خدمات بهتر با هزینه كمتر و اثر بخشی بیشتر است ولی نمی توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگیهای آن ارائه كرد . زیراهر دولتی می تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الكترونیك را پایه ریزی كند.به عنوان مثال در یك تعریف آمده است كه یك دولت الكترونیك باید  SMART باشد:

کوچکSmall  S

دولت الكترونیك نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد، تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری كند.بنابر این بهتر است دولتهای بزرگ به دولتهای محلی كوچكتر تقسیم شوند.

مقید به اخلاقMoral  M

دولت الكترونیك باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات شهروندان را حفظ نماید.

با توجیه اقتثادی  Auditable  A  

دولت الكترونیك نسبت به فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی كه انجام می دهد جوابگو باشد ، بدین معنی كه شهروندان بتوانند تا حد امكان از روند پیشرفت این فعالیتها آگاهیهای لازم را كسب كنند.

مسوول و پاسخگو Responsible   R   

دولت الكترونیك باید در صورت بروز مشكلاتی ناشی از فعالیتهایش به مردم پاسخگو باشد.

 ارتباط دوسویه گی Transparent   T

دولت الكترونیك باید از موضع شفاهی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.

مراحل تكامل دولت الكترونیك

در جریان گسترش كمی و كیفی سرویسهایی كه دولت الكترونیك به جامعه ارائه می دهد ، دولت از مراحل مختلفی عبور می كند كه می توان آنها را به چهار مرحله تقسیم كرد :

1-  به وجود آمدن وب سایتهای دولتی كه شامل اطلاعاتی در مورد سازمانهای مختلف دولتی می باشند.

2- ایجاد سایتهای دولتی كه شامل اطلاعات سازمانها در یك محیط تعاملی هستند.

3-  ایجاد وب سایتهایی كه به سرویس گیرندگان این اجازه را می دهند كه بتوانند به اطلاعات شخصی مورد نیاز خود دست یابند.

4-گسترش وب سایتها و شبكه هایی كه دائما به شهروندان خدمات می دهند و شامل سازمانهای بسیار زیادی هستند كه توسط این شبكه به یكدیگر متصل شده اند.

 

مراحل پیشرفت دولت الكترونیك

مراحل پیشرفت دولت الكترونیك و سرویسهای ارائه شده در هر مرحله در شكل زیر به نمایش در آمده است.

سازمان ملل نیز برای ارزیابی پیشرفت كشورها در برپایی دولت الكترونیك پنج مرحله را شناسایی نموده است اولین مرحله مرحله نوظهور می باشد كه طی آن تعدادی وب سایت ساده و مستقل از هم توسط دستگاه های دولتی ایجاد می شود كه بر روی آنها اطلاعاتی محدود و پایه ای گذاشته می شود.در مرحله بعد كه به مرحله تكامل یافته موسوم است بر تعداد سایتهای دولتی افزوده می شود در این مرحله اطلاعات غنی تر و پویا هستند و تغییرات با تواتر بیشتری در سایتها اعمال میشوند.مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است در این مرحله كاربران از فرمهای الكترونیكی استفاده می كنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام كارهای خود تماس برقرار كرده و در خواستها و قرار ملاقاتهای خود را به صورت Online تنظیم می نمایند.مرحله چهارم به مرحله تراكنش موسوم است كه طی آن كاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبكه و به صورت امن انجام دهند و بالاخره در مرحله آخر كه به مرحله یكپارچه موسوم است ، كلیه فعالیتهای دولتی به صورت یكپارچه بر روی شبكه اینترنت ارایه خواهد شد.

پیاده سازی دولت الكترونیك

اكنون كه با وی‍ژگیهای دولت الكترونیك آشنا شدیم به این موضوع می پردازیم كه چگونه می توان یك دولت الكترونیك را عملی ساخت.بدون زیر ساختهای مخابراتی ، شبكه های كامپیوتری ، نیروی انسانی متخصص و روشهای مدیریتی صحیح نمی توان دولت الكترونیك را به وجود آورد.در بعد فنی دولت می بایست زیر بناهای لازم برای ایجاد دولت الكترونیك را فراهم آورد و شبكه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد نماید.از طرف دیگر بایستی در جامعه نیز پذیرش چنین تغییرات مهمی ممكن باشد . كه در این مورد اخیر بحث عوامل فرهنگی و مدیریتی مطرح می شود كه خود یكی از مهمترین بخشهای سیاستگذاری در زمینه دولت الكترونیك می باشد. در یك مدت نسبتا كوتاه اینترنت تغییرات زیادی در جامعه و سازمانهای دولتی ایجاد كرده است.از جمله در شیوه های ارائه اطلاعات از طرف آژانسهای اطلاع رسانی عمومی و نیز طریقه ارتباط سازمانهای دولتی با یكدیگر و مردم و نحوه ارایه خدمات به آنها تغییرات بسیار زیادی حاصل شده است . بارزترین مثال این تحول را می توان در به وجو آمدن سایتهای وب دولتی مشاهده كرد.سازمانهای دولتی از ادارات بزرگ مركزی گرفته تا ادارات كوچك در استانها و شهرهای دارای وب ، جهت ارائه اطلاعات و خدمات مانند اطلاعاتی در مورد اقتصاد منطقه ای ، توریسم ، اطلاعات آماری و غیره به عموم مردم هستند.پست الكترونیك این امكان را به شهروندان میدهد كه بتوانند با نمایندگان خود ارتباط برقرار كنند.از اینترنت و دیگر شبكه های اطلاعاتی و كامپیوتری می توان برای ارتباط بین سازمانهای دولتی (G2G) نیز بهره برد .اما ایجاد دولت الكترونیكی تنها متكی بر شبكه اینترنت نیست و می توان از انواع اینترانتها و یا اكسترانتها برای این منظور استفاده كرد.

رسانه انتشار دهنده : وبلاگ فن آوری اطلاعات یزد

سطح نگارش: ارسال شده توسط بازدیدکننده

منبع اصلی مقاله :  n/a  نامشخص

عنوان اصلی مقاله : : n/a  نامشخص

 نویسنده : n/a  نامشخص

درباره نویسنده : : n/a  نامشخص

مترجم: : n/a  نامشخص

کلمات کلیدی:فناوری اطلاعات-اینترنت – الکترونیک – دولت مجازی – شهروند مجازی- E _ government

انتشارات: : n/a  نامشخص

طبقه بندی : مفاهیم فن آوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 27/04/1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مرتبط با: وبلاگ فناوری اطلاعات یزد ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
موضوعات
نظر سنجی
نظرتان در موردوضعیت کنونی وبلاگ فناوری اطلاعات یزد چیست؟


دیگر موارد
تعداد مقالات وبلاگ :
نویسندگان وبلاگ :
آخرین بروز رسانی مقالات وبلاگ :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین زمان بازدید :

Xبستن تبلیغات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات